Waarom heeft de EU een handelsverdrag met Japan gesloten?

Waarom heeft de EU een handelsverdrag met Japan gesloten?

Het is het grootste handelsverdrag dat de EU ooit met een land heeft gesloten. Na definitieve goedkeuring door de EU-lidstaten en het Europees Parlement, naar verwachting in 2018, zal het verdrag de Europese handel met de op twee na grootste consumentenmarkt in de wereld een extra impuls geven.

Read more

Het handelsverdrag dat in december 2017 tot stand kwam ‘’is een duidelijk signaal aan de wereld dat de EU en Japan streven naar een wereldeconomie op basis van vrije, open en eerlijke markten’’, stellen Eurocommissaris voor Handel Cecilia Malmström en Taro Kono, de Japanse minister van Buitenlandse Zaken.

De EU en Japan zijn samen goed voor bijna een derde van het wereldwijde bbp. Het handelsverdrag ‘’zal duurzame en inclusieve economische groei opleveren en de werkgelegenheid stimuleren. Tegelijkertijd bevestigt het verdrag dat wij de hoogste normen op het gebied van arbeid, veiligheid, milieu en consumentenbescherming nastreven en openbare diensten willen waarborgen’’, aldus Malmström en Kono in een gezamenlijke verklaring.

Omhoog