Waarom hebben we handelsverdragen?

Waarom hebben we handelsverdragen?

De EU sluit handelsverdragen af om:

  • werkgelegenheid binnen de EU te stimuleren;
  • EU-bedrijven te helpen om meer te exporteren en wereldwijd te concurreren;
  • rechten van werknemers en milieubescherming te stimuleren;
  • de laagste prijzen voor consumenten te garanderen;
  • buitenlandse investeringen aan te trekken.

Read more

Door het grensoverschrijdende verkeer van goederen en diensten goedkoper te maken, helpt de EU bedrijven bij de inkoop van materiaal, waardoor ze hun eindproducten en -diensten tegen een lagere prijs kunnen aanbieden en beter kunnen concurreren.

Dit betekent ook dat consumenten minder betalen en meer keuze krijgen. 1 % toename van invoer in de maakindustrie leidt gemiddeld tot 3,6 % lagere prijzen.

Handel geeft handelspartners daarnaast een stimulans om hun standaarden te verhogen. Armenië, Bolivia en Mongolië zijn slechts enkele landen die profiteren van een vereenvoudigde toegang tot de EU-markt in ruil voor vermindering van gevaarlijk afval, verbetering van arbeidsomstandigheden en bescherming van de biodiversiteit.

Handelsverdragen kunnen bilateraal zijn (tussen twee partijen, zoals de EU en een derde land) of multilateraal (tussen meerdere partijen). Europese onderhandelaars hebben bij de Wereldhandelsorganisatie aangedrongen om zo veel mogelijk landen te betrekken bij de gesprekken. Het komen tot overeenstemming vergt evenwel veel tijd en daarom blijven intussen bilaterale handelsverdragen een prioriteit voor de EU.

Omhoog