Wat betekenen EU-handelsakkoorden voor de boeren in mijn land?

Wat betekenen EU-handelsakkoorden voor de boeren in mijn land?

Handelsakkoorden worden steeds belangrijker voor EU-boeren. Het is de verwachting dat in de komende 10-15 jaar 90 % van de wereldwijde vraag naar levensmiddelen en dranken van buiten Europa zal komen. EU-handelsakkoorden kunnen boeren helpen om te profiteren van deze groei, door tarieven te verlagen en douanecontroles te versnellen.

Read more

Uit een recente studie van de Europese Commissie blijkt dat de export is toegenomen, dankzij EU-handelsakkoorden met Mexico, Zuid-Korea en Zwitserland. Daarnaast hebben de handelsakkoorden bijna 20 000 banen opgeleverd in de landbouw en de voedselproductie in heel Europa.

In de handelsverdragen worden ook nieuwe quota vastgesteld voor de hoeveelheid goederen die naar Europa kunnen worden geëxporteerd. Dit in ruil voor andere landen die de importbelastingen verlagen. De EU heeft recent een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijke impact van twaalf toekomstige handelsakkoorden. De auteurs voorspelden winst voor de Europese zuivel- en varkensvleessector, maar mogelijke uitdagingen voor de rundvlees- en rijstproducenten.

Als gevolg hiervan zal de EU haar beleid voortzetten en de markt voor gevoelige sectoren niet volledig openstellen. In haar recente akkoord met Canada bijvoorbeeld zal slechts 45 838 ton rundvlees — dat overeenkomt met 0,6 % van de EU-consumptie — zonder invoerrechten geïmporteerd mogen worden, gespreid over een periode van vijf jaar.

Omhoog