Toespraak Jean-Claude Juncker: Hoe kunnen de voorstellen van de voorzitter van de Europese Commissie het verschil maken op het gebied van handel?

Toespraak Jean-Claude Juncker: Hoe kunnen de voorstellen van de voorzitter van de Europese Commissie het verschil maken op het gebied van handel?

In zijn toespraak over de Staat van de Unie in september heeft Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Commissie, een voorstel gedaan voor een wijziging van de manier waarop Europa zaken zou moeten doen met de rest van de wereld.

 

Bovenaan zijn lijstje stond de invoering van een Europees screeningssysteem dat ervoor moet zorgen dat directe buitenlandse investeringen niet botsen met de strategische belangen van de EU. Ook riep hij op tot een transparanter proces voor handelsbesprekingen.

Read more

Tijdens de toespraak van Juncker over de Staat van de Unie werden ook nieuwe handelsbesprekingen met Australië en Nieuw-Zeeland aangekondigd. Om het handelsbeleid van de EU tot het meest transparante en omvattende ter wereld te maken, heeft de Commissie besloten een adviesgroep op te richten voor handelsverdragen van de EU. Daarnaast zal elk nieuw voorstel voor onderhandelingsmandaten bekendgemaakt worden.

De belangrijkste elementen van het handelspakket van voorzitter Juncker zijn:

• Een Europees kader om directe buitenlandse investeringen te screenen

• Aanbevelingen aan de Europese Raad om onderhandelingen te openen over handelsverdragen met Australië en Nieuw-Zeeland.

• Een aanbeveling aan de Raad om onderhandelingen te openen door de oprichting van een multilaterale rechtbank om investeringsgeschillen te beslechten – dit in reactie op het verhitte debat over deze kwestie tussen de lidstaten tijdens de goedkeuring van het CETA-verdrag.

• Ongekende transparantie in onderhandelingsprocessen.

• Oprichting van een adviesgroep voor EU-handelsverdragen.

Het handelspakket bevat ook een voortgangsrapport over de strategie van het EU-handelsbeleid met titel "Trade for All". Hierin wordt onderzocht hoe deze strategie na twee jaar in de praktijk uitpakt.

Omhoog