Hoe worden handelsbesprekingen uitgevoerd, en door wie?

Hoe worden handelsbesprekingen uitgevoerd, en door wie?

In de onderhandelingen over handelsverdragen treedt de EU op als een blok. De Europese Commissie onderhandelt namens de overheden van de EU-lidstaten.

Read more

Na een openbare overlegronde en een effectrapportage begint de Europese Commissie gesprekken met de andere partij over de kansen om tot een verdrag te komen, en over de onderwerpen die daarin moeten worden behandeld. Volwaardige handelsverdragen richten zich op het wederzijds openstellen van markten, terwijl andere samenwerkingsverbanden, zoals die met Afrikaanse en Caribische landen, met name zijn gericht op het ondersteunen van duurzame ontwikkeling.

De Commissie leidt de gesprekken en houdt de EU-lidstaten en het Europees Parlement regelmatig op de hoogte van de voortgang van de onderhandelingen. Bedrijven van elk formaat, vakbonden en consumenten- en milieuorganisaties leveren geregeld bijdragen. De Commissie publiceert alle relevante documenten online.

De gesprekken kunnen meerdere jaren duren. Zodra een overeenkomst is bereikt, moeten de lidstaten in de Europese Raad en vervolgens het Europees Parlement hun goedkeuring geven. Bepaalde verdragen, zoals onlangs het verdrag met Canada, moeten bovendien door de nationale en regionale parlementen van de EU-landen worden geratificeerd.

Omhoog