Kunnen de EU-handelsverdragen veranderd worden?

Kunnen de EU-handelsverdragen veranderd worden?

EU-handelsverdragen kunnen, als beide partijen het daarmee eens zijn, op elk moment worden heronderhandeld.

Read more

De EU en Mexico herzien momenteel bijvoorbeeld hun verdrag uit 2001, omdat ondertussen 13 nieuwe landen tot de EU zijn toegetreden en de Mexicaanse economie de laatste 20 jaar sterk is veranderd. Ecuador is, vier jaar na de oorspronkelijke ondertekenaars, in 2017 toegetreden tot het EU-handelsverdrag met Colombia en Peru.

Landen zijn vaak huiverig om onderhandelingen open te breken, omdat hierbij gevoelige compromissen in gevaar kunnen komen die zijn vastgelegd na jaren van onderhandelingen. Handelsverdragen proberen een stabiele omgeving te creëren, zodat bedrijven willen investeren. Daarom worden onderhandelingen niet zomaar opengebroken.

Eind 2016 blokkeerde het Belgische gewest Wallonië aanvankelijk de ondertekening door de nationale overheid van het handelsverdrag tussen de EU en Canada. Er was bezorgdheid over de rechten van investeerders en de invoer van landbouwproducten. Beide partijen hebben daarom clausules toegevoegd waarin wordt gewaarborgd dat:

  • Het Europees Hof van Justitie uitspraak zal doen over de wettelijkheid van maatregelen om investeerders te beschermen, en
  • België maatregelen kan nemen om boeren in tijden van „marktturbulentie” te beschermen.

EU-lidstaten hebben vergelijkbare toelichtingen uitgebracht toen Nederland in 2016 tijdens een raadgevend referendum stemde voor afwijzing van een handels- en integratieverdrag met Oekraïne. De tekst van het verdrag werd niet gewijzigd, maar er wordt wel benadrukt dat:

  • Het verdrag Oekraïne geen kandidaat-lid van de EU maakt;
  • Oekraïense burgers niet zomaar in de EU mogen wonen of werken;
  • Het land geen recht heeft op financiële of militaire bijstand.
Omhoog